کارخانه نورد گرم انواع مقاطع تیرآهن

شرکت نورد و لوله صفاطوس (سهامي خاص) در راستاي طرحهاي توسعه خود ، پروژه توليد انواع تيرآهن ، نبشي و ناوداني به ظرفيت 600.000 تن درسال را در مردادماه 1387 شروع و در آذر ماه سال 1389 بهره برداري از اين طرح عظيم آغاز گردید .

مديران اين شرکت افتخار دارند طرح عظيم توليد مقاطع نيمه سنگین را شخصاً طراحي نموده و تمامي مراحل ساخت آنرا خود نظارت و سرپرستي نموده اند.

با احداث اين طرح عظيم ، نصب و راه اندازي ماشين آلات آن و توليد محصولات آن برگ زرين ديگري به مجموعه توليدات گروه اضافه گردید .

واحد تحقيق و بازاريابي اين شرکت با مطالعه و کارشناسي بازار مصرف تيرآهن ، نبشي و ناوداني و با نگاه به بازار افغانستان که در همسايگي اين شرکت مي باشد اميد دارد با تلاش و پايمردي کارکنان خود سهم به سزائي از اين بازار را به دست آورد.

 

            مقاطع قابل توليد کارخانه نورد گرم بشرح ذيل مي باشد.

 

I  BEAMS : IPN and IPE 120-140-160-200-220-240-270 (mm)

U Section : UAP and UPN 120-140-160-180 (mm)

EQUAL and UNEQUAL ANGLES : L 80-100-120-140-150-160 (mm)

           

Acc:

TO DIN 1025-5 STD. & EN 10034 STD. & ISIRI 1791 STD

TO DIN 1026(63) STD. &ISIRI 4477

TO DIN 1028(1994) STD. & EN10056-1(1998) STD. & ISIRI 1792 STD

 

تیرآهن IPE نیم پهن

 

پروفيل هاي I - BEAMS نيم پهن باسطوح بال موازي IPE (گرم نورد شده)‌ طبق استاندارد DIN-1025-Part5–1994 و استاندارد ISIRI 1791 با طول هاي 8 الي 18 متر با مشخصات ذيل قابل توليد مي باشد.

 

 

  ترکیب شیمیایی تیرآهن IPE

نوع فولاد

درصد وزني عناصر

کربن ( حداکثر)

C

سيليسيم

Si

منگنز

Mn

فسفر (حداکثر)

P

گوگرد (حداکثر)

S

نيتروژن (حداکثر)

N

فولاد 37

0/20

0/35 - 0/15

0/75 – 0/35

0/050

0/050

0/011

فولاد 44

0/23

0/45 - 0/15

0/90 – 0/35

0/050

0/050

0/011

فولاد 52

0/23

0/60  ≥

1/60    ≥

0/045

0/045

-

 

 

جدول مشخصات ابعادی و وزن تیرآهن IPE

 

نمره تيرآهن

I-2

ابعاد و رواداريها ( ميليمتر )

وزن

ارتفاع H

عرض بال B

ضخامت جان S

ضخامت بالT

شعاع انحناي گوشه ها (r)

وزن يکمتر Kg

رواداري %

مقدار اسمي

رواداري

مقدار اسمي

رواداري

مقدار اسمي

رواداري

مقدار اسمي

رواداري

12

120

./2 ±

64

./2 ±

4/4

./5 ±

6/3

./1 ±

7

10/4

 

 

 

 

 

 

6 ±

14

140

3/0 +

2/0 -

73

3/0 +

2/0 -

4/4

 

 

 

 

 

0/75 ±

 

6/9

 

 

 

 

 

1/5 ±

  

7

12/9

16

160

82

5/0

7/4

9

15/8

18

180

91

5/3

8/0

9

18/8

20

200

 

 

3/0 ±

100

 

 

3/0 ±

5/6

8/5

12

22/4

22

220

 

110

 

5/9

 

9/2

 

12

26/2

 

24

240

 

120

 

6/2

 

9/8

 

15

30/7

 

27

270

 

135

 

6/6

 

10/2

 

15

36/1

 

 

خواص مکانيکي تيرآهن IPE

نوع فولاد

آزمون کشش

آزمون خمش سرد تحت زاويه 180 درجه

 

حداقل تنش تسليم y.p

²(mm)/N

مقاومت کششي U.T.S

²(mm)/N

حداقل ازدياد طول نسبي

A5%

 

قطر فک خمش نسبت به ضخامت نمونه

 

فولاد 37

235

510 - 360

26

1S*

 

فولاد 44

275

580 - 430

22

2/5S

 

فولاد 52

355

680 - 510

22

2/5S

 

* : S =  ضخامت نمونه مورد آزمون

 

 

 

جدول اندازه و مقادیر ایستایی تیرآهن IPE

نمره تيرآهن

I-2

سطح

مقطع

A

Cm²

سطح جانبي يکمتر

U

مقادير ايستايي نسبت به محورهاي خمش

ممان ايستايي نيم مقطع Sx

 

     3 

Cm

فاصله بين محورهاي تنش هاي و کشش

فشار

Sx

Cm

محور X-x

محور y-y

ممان اينرسي

ix

     4 

Cm

مدول مقطع

Wx

     

Cm

شعاع ژيراسيون

ix

 

Cm

ممان اينرسي

iy

     4 

Cm

مدول مقطع

Wy

     3 

Cm

شعاع ژيراسيون

iy

 

Cm

12

13/2

0/475

318

53

4/90

27/7

8/65

1/45

30/4

10/5

14

16/4

0/551

541

77/3

5/74

44/9

12/3

1/65

44/2

12/3

16

20/1

0/623

869

109

6/58

68/3

16/7

1/84

61/9

14/0

18

23/9

0/698

1320

146

7/42

101

22/2

2/05

83/2

15/8

20

28/5

0/768

1940

194

8/26

142

28/5

2/24

110

17/6

22

33/4

0/848

2770

252

9/11

205

37/3

2/48

143

19/4

24

39/1

0/922

3890

324

9/97

284

47/3

2/69

183

21/2